Baraclude dawkowanie

Informacje o Baraclude dawkowanie

Baraclude dawkowanie:

Wyrównana czynność wątroby. Pacjenci nieleczeni uprzednio analogami nukleozydów: zalecana dawka wynosi 0,5 mg 1x/dobę, podawana przed posiłkiem lub po posiłku. Pacjenci z opornością na lamiwudynę (tzn. ze stwierdzoną wiremią w czasie leczenia lamiwudyną lub występowaniem mutacji warunkujących oporność na lamiwudynę (LVDr): zalecana dawka wynosi 1 mg 1x/dobę i należy ją podawać na czczo (ponad 2 h. przed posiłkiem lub 2 h po posiłku). Niewyrównana czynność wątroby. U pacjentów z niewyrównaną czynnością wątroby zalecana dawka wynosi 1 mg 1x/dobę i należy ją podawać na czczo (ponad 2 h przed posiłkiem lub ponad 2 h po posiłku). Pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i stwierdzoną opornością na lamiwudynę. Czas trwania leczenia. Nie jest znany optymalny czas leczenia. Można rozważyć zaprzestanie terapii w następujących przypadkach: u pacjentów z dodatnim wynikiem oznaczenia HBeAg leczenie należy prowadzić przynajmniej do uzyskania serokonwersji HBe (zanik HBeAg i DNA HBV oraz pojawienie się przeciwciał anty-HBe w dwóch kolejnych próbkach surowicy pobranych w odstępie przynajmniej 3-6 miesięcy) lub do uzyskania serokonwersji HBs, lub do stwierdzenia zaniku skuteczności leczenia, u pacjentów z ujemnym wynikiem oznaczenia HBeAg leczenie należy prowadzić przynajmniej do uzyskania serokonwersji HBs lub do zaniku skuteczności leczenia. W przypadku leczenia trwającego ponad 2 lata zaleca się regularną ocenę mającą na celu potwierdzenie, że wybrany sposób leczenia jest nadal odpowiedni dla danego pacjenta. Nie zaleca się zaprzestania leczenia u pacjentów z niewyrównaną czynnością wątroby lub marskością wątroby. Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania leku w zależności od wieku. Dawkę należy dostosować do wydolności nerek pacjenta. Płeć i rasa: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania w zależności od płci i rasy. Niewydolność nerek: klirens entekawiru zmniejsza się wraz z klirensem kreatyniny. Zaleca się modyfikację dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Baraclude dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Baraclude?Szukasz gdzie można kupić Baraclude?

Oto lista aptek i sklepów z Baraclude:

Forum Baraclude

Lista pytań na forum o Baraclude:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Baraclude dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Baraclude dawkowanie


Regulamin serwisu