azitrolek przeciwskazania

Informacje o Azitrolek przeciwskazania

Azitrolek przeciwskazania:


Opisywano rzadko występujące ciężkie reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończoną zgonem). Niektóre z tych reakcji po podaniu azytromycyny występowały w postaci nawracających objawów oraz wymagały dłuższego okresu obserwacji i leczenia. Preparat zawiera lecytynę sojową, która może być źródłem białka sojowego i dlatego nie może być stosowany u pacjentów z alergią na soję lub orzeszki ziemne ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości. Zaleca się obserwowanie pacjenta, czy nie występują u niego objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami. Podczas stosowania antybiotyków makrolidowych opisywano rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Takie rozpoznanie należy rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny, przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę. Brak doświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długoterminowo w wymienionych wyżej wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć leczenie innym środkiem przeciwbakteryjnym. Ze względu na możliwe teoretycznie zatrucie sporyszem, nie należy jednocześnie stosować preparatu i pochodnych sporyszu. Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, obserwowano wydłużenie sercowej repolaryzacji i odstępu QT, wskazujące na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu i torsades de pointes. Nie można wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów, u których ryzyko przedłużenia sercowej repolaryzacji jest zwiększone. Dlatego nie należy stosować azytromycyny: u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT, z innymi preparatami, które wydłużają odstęp QT, jak leki przeciwarytmiczne należące do klasy IA i III, cyzapryd i terfenadyna, u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokaliemii i hipomagnezemii, u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia. Azytromycyna nie może być stosowana jako lek z wyboru w leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanym przez Streptococcus pyogenes. W wymienionym wskazaniu oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej stosuje się penicylinę jako leczenie z wyboru. W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, należy wykluczyć współistniejące zakażenie T. pallidum. U pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębkowego 10-80 ml/min) nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania
Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Azitrolek przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Azitrolek


Sprawdź komentarze opinie o Azitrolek:


Ocena średnia Azitrolek:

Azitrolek otrzymał ocenę średnią: 3,8
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 3 opinii

Gdzie kupić Azitrolek?

Szukasz gdzie można kupić Azitrolek?

Oto lista aptek i sklepów z Azitrolek:

Forum Azitrolek

Lista pytań na forum o Azitrolek:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze azitrolek przeciwskazania

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o azitrolek przeciwskazania