Alendronatum przeciwskazania

Poznaj bliżej lek Alendronatum:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Alendronatum, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Alendronatum przeciwskazania. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Alendronatum i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Alendronatum przeciwskazania z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Alendronatum przeciwskazania. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Alendronatum przeciwskazania, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Alendronatum przeciwskazania


Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby podstawowej należy zachować ostrożność stosując alendronian u pacjentów z czynnymi zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak trudności w połykaniu, choroba przełyku, zapalenie lub owrzodzenie żołądka i dwunastnicy lub w przypadku niedawno przebytych (podczas ostatniego roku) ciężkich chorób przewodu pokarmowego, takich jak wrzód żołądka, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, z wyjątkiem plastyki wpustu żołądka. U pacjentów stosujących alendronian informowano o działaniach niepożądanych w obrębie przełyku (niekiedy ciężkich i wymagających hospitalizacji), takich jak zapalenie, owrzodzenie lub nadżerki, rzadko powodujące zwężenie przełyku. Lekarz powinien więc zwracać uwagę na wystąpienie jakichkolwiek objawów sugerujących możliwe działania niepożądane w obrębie przełyku. Należy poinformować pacjentów o konieczności przerwania leczenia alendronianem i skonsultowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak trudności lub ból podczas połykania, ból zamostkowy, pojawienie się lub zaostrzenie istniejącej zgagi. Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku jest większe u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu w sposób prawidłowy i/lub kontynuują leczenie pomimo wystąpienia objawów podrażnienia przełyku. Bardzo ważne jest, aby pacjent dokładnie zapoznał się z zaleceniami dotyczącymi dawkowania produktu leczniczego i je zrozumiał. Pacjenta należy poinformować, że nieprzestrzeganie tych zaleceń może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń przełyku. W szeroko prowadzonych badaniach klinicznych nie obserwowano zwiększonego ryzyka, jednak po wprowadzeniu do obrotu alendronianu rzadko informowano o przypadkach owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, niekiedy ciężkich i przebiegających z powikłaniami. Nie można wykluczyć związku przyczynowego tych objawów ze stosowaniem produktu leczniczego. Pacjentów należy poinformować, że w przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego powinni przyjąć 1 tabl. rano następnego dnia. Nie należy przyjmować 2 tabl. tego samego dnia lecz powinno się powrócić do ustalonego wcześniej schematu dawkowania, tj. stosowania 1 tabl. raz/tydzień w wybranym dniu tygodnia. Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min. Należy rozważyć inne możliwe przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i procesem starzenia się. Przed rozpoczęciem leczenia alendronianem należy wyrównać hipokalcemię. Inne zaburzenia wpływające na gospodarkę mineralną organizmu (takie, jak niedobór wit. D i niedoczynność przytarczyc) powinny być skutecznie leczone przed rozpoczęciem stosowania leku. U pacjentów z tymi zaburzeniami należy podczas stosowania alendronianu kontrolować stężenie wapnia w surowicy i objawy hipokalcemii. Korzystne działanie alendronianu zwiększające mineralizację kości może spowodować zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy. Zmiany te są zwykle niewielkie i bezobjawowe. Jednak opisywano przypadki objawowej hipokalcemii, sporadycznie o ciężkim przebiegu i występującą głównie u pacjentów z predysponującymi czynnikami (np. niedoczynność przytarczyc, niedobór wit. D i zaburzenia wchłaniania wapnia). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia i wit. D u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy. U pacjentów chorych na raka, u których schematy leczenia zawierały podawanie bisfosfonianów głównie drogą dożylną, odnotowano występowanie martwicy kości żuchwy, na ogół związanej z ekstrakcją zęba i/lub miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku). Wielu z tych pacjentów stosowało również chemioterapię i kortykosteroidy. Występowanie martwicy kości żuchwy odnotowano również u pacjentów z osteoporozą stosujących bisfosfoniany doustnie. U pacjentów z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka (takimi, jak rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej, choroby okołozębowe), przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej. Jeśli jest to możliwe, podczas leczenia tych pacjentów należy unikać inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentów, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy podczas leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć ten stan. Brak dostępnych badań, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami u pacjentów, u których konieczne jest wykonanie zabiegu stomatologicznego, zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy. Ocena kliniczna lekarza prowadzacego powinna określić plan postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka. U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany obserwowano bóle kości, stawów i/lub mięśni . Po wprowadzeniu preparatu do obrotu objawy te rzadko były ciężkie i/lub powodujące niesprawność pacjenta. Pierwsze objawy mogą wystąpić w pierwszym dniu leczenia i/lub po wielu miesiącach od rozpoczęcia leczenia. U większości pacjentów objawy ustąpiły po przerwaniu leczenia. Nawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego preparatu lub po zastosowaniu innego bisfosfosfonianu. U pacjentów leczonych kwasem alendronowym długotrwale (od 18 m-cy do 10 lat) odnotowano złamania z przeciążenia (znane także jako przewlekłe złamania) bliższej nasady kości udowej. Złamania wystąpiły po niewielkim urazie lub bez urazu. U niektórych pacjentów przez kilka tygodni do kilku m-cy przed wystąpieniem pełnego złamania kości udowej występował ból uda. Często złamania były dwustronne. U pacjentów leczonych bifosfonianami, u których wystąpiło złamanie nasady kości udowej należy zbadać przeciwstronną kość udową. Odnotowano także słabe gojenie się tych złamań. U pacjenta, u którego wystąpiło złamanie z przeciążenia zaleca się zakończenie leczenia bifosfonianami, w zależności od indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Alendronatum przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Alendronatum z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Alendronatum

Jak działa Alendronatum
Substancja czynna, kwas alendronowy (w postaci sodu alendronianu trójwodnego), jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości bez bezpośredniego wpływu… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Alendronatum?
Zalecana dawka to 1 tabl. raz/tydzień. Aby zapewnić odpowiednie wchłanianie alendronianu: tabletkę należy przyjmować na co najmniej 30 min. przed pierwszym posiłkiem, nap… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Alendronatum
Choroby przełyku i inne czynniki opóźniające opróżnianie przełyku, takie jak zwężenie lub achalazja. Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmnie… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum można brać w ciąży?
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego działania w odniesieniu d… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum ma skutki uboczne?
W rocznym badaniu, przeprowadzonym u kobiet po menopauzie z osteoporozą, ogólny profil bezpieczeństwa dla alendronianu w postaci tabl. do stosowania raz w tygodniu (n = 5… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum można przedawkować?
Po doustnym przedawkowaniu alendronianu może wystąpić hipokalcemia, hipofosfatemia i działania niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak zabur… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum ma skutki uboczne?
W rocznym badaniu, przeprowadzonym u kobiet po menopauzie z osteoporozą, ogólny profil bezpieczeństwa dla alendronianu w postaci tabl. do stosowania raz w tygodniu (n = 5… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum można przedawkować?
Po doustnym przedawkowaniu alendronianu może wystąpić hipokalcemia, hipofosfatemia i działania niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak zabur… Przeczytaj więcej
Czy Alendronatum można brać w ciąży?
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego działania w odniesieniu d… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Alendronatum przy karmieniu piersią?
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego działania w odniesieniu d… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Alendronatum?
Zalecana dawka to 1 tabl. raz/tydzień. Aby zapewnić odpowiednie wchłanianie alendronianu: tabletkę należy przyjmować na co najmniej 30 min. przed pierwszym posiłkiem, nap… Przeczytaj więcej

Cena Alendronatum

Alendronatum jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
70 mg

Alendronatum w dawce 70 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 4 szt. tabl. w cenie:

 • 4.80PLN przy zakupie na 30%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 1.20PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Alendronatum:


  Zamienniki Alendronatum

  Zapoznaj się z zamiennikami Alendronatum. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Alendronatum, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Alendronatum?

  Sprawdź gdzie kupić Alendronatum. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Alendronatum w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Alendronatum przeciwskazania

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Alendronatum przeciwskazania Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Alendronatum przeciwskazania i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *