Nivestim dawkowanie

…otyczące dawkowania leku u dzieci są takie same jak u dorosłych otrzymujących mielosupresyjn


Nivestim w ciąży

Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania filgrastymu u kobiet w ciąży. Istnieją doniesienia w lite


Nivestim przedawkowanie

Nie ustalono jakie działanie występuje po przedawkowaniu filgrastymu. Przerwanie leczenia filgrast