99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie

Informacje o 99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie

99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie:

Preparat jest przeznaczony do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej, przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków. 99mTc-Tektrotyd podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości. Do wyznakowania zestawu można użyć technetu-99m w postaci 1 ml roztworu technecjanu(VII) sodu [99mTc] (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 740-1200 MBq (maks. do 2200 MBq). Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u 1-2 dorosłych osób. Radioaktywność podawanej dawki powinna być zawsze dobrana pod względem jej przydatności diagnostycznej. By ułatwić podanie, roztwór preparatu 99mTc-Tektrotyd można dodatkowo rozcieńczyć. Akwizycję należy wykonać w 2-4 h po dożylnym podaniu preparatu. Badanie można uzupełnić o akwizycję po 10 min., 1 h i 24 h od podania znacznika. Zaleca się wykonywanie badań techniką Whole Body i SPECT wybranych okolic. O ile nie zachodzą wskazania do innego sposobu przygotowania pacjenta, zaleca się na dzień przed badaniem dietę lekkostrawną. W dniu badania pacjent powinien pozostać na czczo, aż do zakończenia pierwszej akwizycji. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania badania po 24 h, pacjentowi należy podać poprzedzającego wieczora lek przeczyszczający. Sposób przygotowania pacjenta może być zależny od stosowanego protokołu badania i lokalizacji obrazowanych zmian. Nie mniej jednak, optymalne obrazowanie jamy brzusznej uzyskuje się po zastosowaniu diety płynnej na 2 dni przed badaniem i po podaniu leków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 925 MBq. Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie należy stosować preparatu 99mTc-Tektrotyd u osób w wieku do 18 lat; brak danych dotyczących tej grupy chorych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący 99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić 99mTc?

Szukasz gdzie można kupić 99mTc?

Oto lista aptek i sklepów z 99mTc:

Forum 99mTc

Nikt nie skomentował jeszcze 99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o 99mTc – Tektrotyd Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego dawkowanie


Regulamin serwisu