SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Rennie skutki uboczne

Długotrwałe stosowanie dużych dawek może powodować hipermagnezemię lub hiperkalcemię i zasadowicę, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek. Związki magnezu podawane w dużych dawkach mogą powodować działanie przeczyszczające. Bardzo rzadko zgłaszano reakcje nadwrażliwości. Objawy kliniczne obejmują wysypkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. Podobne interakcje lekówRennie w ciąży Rennie przedawkowanie Rennie przeciwskazania Ren…

Acenocumarol skutki uboczne

Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (często) krwotok. Jego wystąpienie jest zależne od dawki produktu, wieku pacjenta i rodzaju zasadniczej choroby (ale nie od czasu leczenia). Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwzakrzepowego są krwawienia o różnym stopniu nasilenia, jak: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł, niewyjaśnionego pochodz…

Fastum skutki uboczne

Często (u 3% pacjentów) może wystąpić: świąd, zaczerwienienie i przemijające, o łagodnym przebiegu zapalenie kontaktowe skóry. Opisany został jeden przypadek ciężkiego zapalenia skóry (kontaktowe zapalenie skóry) i jeden przypadek ciężkiej kontaktowej długotrwałej reakcji nadwrażliwości na światło (fotoalergicznej) rozprzestrzeniającej się na całej skórze. Zaburzenia naczyniowe: reakcja nadwrażliwości. Zaburzenia oddechowe: napad astmy jako reak…

Madopar skutki uboczne

Badania kliniczne. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, nasilenie objawów RLS, zawroty głowy. Zakażenia: zakażenie z gorączką, katar, zapalenie oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, biegunka, nudności. Badania diagnostyczne: zmiany w EKG (arytmia). Informacje zebrane po dopuszczeniu produktu do obrotu. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: w rzadkich przypadkach odnotowano niedokrwistość hemolityczną, przemijającą leukop…

Alfadiol skutki uboczne

Najczęściej: hiperkalcemia i hiperfosfatemia (u pacjentów z niewydolnością nerek). Hiperkalcemia może prowadzić do hiperkalciurii, zwapnień ektopowych oraz uszkodzenia nerek. Ze względu na zawartość w preparacie butylohydroksytoluenu preparat może wykazywać działanie alergizujące, nadwrażliwość u pacjentów na astmę, kontaktowe uczulenie skóry, podrażnienie spojówek oka, skóry i błon śluzowych także żołądka. Podobne interakcje lekówAlfadiol w cią…

Biotebal skutki uboczne

W badaniach klinicznych stwierdzono pojedyncze przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych i pokrzywki. Podobne interakcje lekówBiotebal w ciąży Biotebal przedawkowanie Biotebal przeciwskazania Biotebal dawkowanie Biotebal a karmienie piersią…

Senzop skutki uboczne

Zaburzenia psychiczne: (rzadko) objawy odstawienne, bezsenność z odbicia lub nasilenie bezsenności, nasilenie depresji (bardzo rzadko) amnezja następcza, koszmary nocne, halucynacje i zaburzenia zachowania takie jak drażliwość, agresywność, splątanie lub depresja, zaburzone libido, psychiczne i paradoksalne reakcje, objawy psychotyczne i irracjonalne zachowanie możliwie związane z amnezją. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) gorzki lub metal…

Propranolol skutki uboczne

Propranolol jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Zaburzenia serca: bradykardia, nasilenie niewydolności serca, hipotonia ortostatyczna z omdleniem, ziębnięcie i sinienie kończyn, zaburzenia krążenia obwodowego. U pacjentów predysponowanych: nasilenie bloku serca, zaostrzenie chromania przestankowego, objawy choroby Raynauda. Zaburzenia układu nerwowego: uczucie oszołomienia, zmiany nastroju, zawroty głowy, koszmary nocne, omamy i psychozy, zaburzen…

Exforge skutki uboczne

Zaburzenia serca: (niezbyt często) częstoskurcz, kołatanie serca (rzadko) omdlenie. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy (niezbyt często) zawroty głowy, senność, ortostatyczne zawroty głowy, parestezje. Zaburzenia oka: (rzadko) zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy (rzadko) szum uszny. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) kaszel, ból gardła i krtani….

Abilify skutki uboczne

Często: zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bóle głowy, nieostre widzenie, niestrawność, wymioty, nudności, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny, zmęczenie, niepokój (zwłaszcza ruchowy), bezsenność, lęk. Niezbyt często: tachykardia, ortostatyczne spadki ciśnienia krwi, depresja. Do innych działań niepożądanych należą: późne dyskinezy, napady drgawek, działania niepożądane dotyczące krążenia mózgow…