SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

zomiren skutki uboczne

Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i ustępują w miarę jego kontynuowania. Ich zakres i nasilenie zależą od wielkości dawki oraz indywidualnej reakcji pacjenta. Najczęściej występuje senność lub uczucie oszołomienia. W badaniach klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane: ze strony OUN- zawroty, bóle głowy, uczucie zmęczenia, dezorientacja, upośledzenie koordynacji ruchowej, zaburzenia pamięci, niepokój…

solian skutki uboczne

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Często: bezsenność, niepokój, pobudzenie. mogą wystąpić objawy pozapiramidowe (drżenie i wzmożone napięcie mięśniowe, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, hipokineza). Objawy te po stosowaniu podtrzymujących dawek leku mają zazwyczaj umiarkowane nasilenie i są częściowo przemijające, bez przerywania podawania amisulprydu, po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi. Częstość występowania objawów poza…

zolafren skutki uboczne

Bardzo często (powyżej 10%) występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem olanzapiny były senność i zwiększenie masy ciała. Podczas badań klinicznych obejmujących pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia, leczeniu olanzapiną towarzyszyła zwiększona częstość zgonów oraz występowanie niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych w porównaniu do placebo. Bardzo częstymi (>10%) działaniami niepożądanymi związanymi ze sto…

zoladex skutki uboczne

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości, z anafilaksją włącznie. Opisywano bóle stawowe, parestezje oraz wysypki skórne o łagodnym przebiegu, zwykle ustępujące samoistnie bez konieczności przerwania leczenia. Sporadycznie notowano zmiany ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie, nadciśnienie). Bardzo rzadko opisywano krwotoki do przysadki mózgowej. Farmakologiczne działanie leku u kobiet wyraża się uderzeniami gorąca, poceniem, zmniejszeniem…

sirdalud skutki uboczne

Po zastosowaniu małych dawek, zalecanych w celu złagodzenia bolesnych skurczów mięśniowych, objawy niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Często obserwowano: senność, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko występowały nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Po podaniu większych dawek, zalec…

Accupro skutki uboczne

Działania niepożądane są zwykle łagodne i&nbsp przemijające. W badaniach klinicznych najczęściej opisywano bóle i&nbsp zawroty głowy, suchy kaszel, uczucie nadmiernego zmęczenia, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, wymioty, bóle mięśni i&nbsp stawów. Rzadziej notowano depresję, senność, zaburzenia widzenia hipotonię ortostatyczną, omdlenia, bóle dławicowe, kołatania serca suchość błon śluzowych jamy ustnej i&nbsp gardła,…

Pronoran skutki uboczne

Układ pokarmowy: (często) niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), które mogą ustąpić zwłaszcza po indywidualnym dostosowaniu dawki (objawy żołądkowo-jelitowe mogą być znacznie zmniejszone przez stopniowe zwiększanie dawki (zwiększanie dawki o 50 mg co 2 tyg.). Układ nerwowy: (często) obserwowano zawroty głowy oraz zaburzenia psychiczne, takie jak splątanie, omamy, pobudzenie, które ustępują po przerwaniu leczenia….

Cozaar skutki uboczne

Są zwykle łagodne i&nbsp przemijające i&nbsp nie powodują konieczności przerwania stosowania leku. Obserwowano bóle i&nbsp zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, kaszel, bóle w&nbsp klatce piersiowej, kołatania serca, tachykardie, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, nudności), bóle mięśniowe, zapalenie gardła, zakażenia górnych dróg oddechowych. Sporadycznie występował obrzęk naczynioruchowy. W badaniach labor…

Senzop skutki uboczne

Zaburzenia psychiczne: (rzadko) objawy odstawienne, bezsenność z odbicia lub nasilenie bezsenności, nasilenie depresji (bardzo rzadko) amnezja następcza, koszmary nocne, halucynacje i zaburzenia zachowania takie jak drażliwość, agresywność, splątanie lub depresja, zaburzone libido, psychiczne i paradoksalne reakcje, objawy psychotyczne i irracjonalne zachowanie możliwie związane z amnezją. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) gorzki lub metal…

seronil skutki uboczne

Ogólne: nadwrażliwość (np. świąd, wysypka, pokrzywka, reakcje anafilaktoidalne, zapalenie naczyń, reakcje podobne do objawów choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy), dreszcze, zespół serotoninowy, nadwrażliwość na światło, bardzo rzadko martwica toksyczna rozpływna naskórka (zespół Lyella).Układ pokarmowy: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. biegunka, nudności, wymioty, dyspepsja, dysfagia, zaburzenia smaku), suchość w ustach. Bardzo rzadko…