SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Letromedac skutki uboczne

…rupie otrzymującej letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu do 6,3% i 6,7% w porównaniu do 5,9%). W analizie uwzględniającej najnowsze dane z przedłużenia leczenia uzupełniającego (mediana leczenia 47 m-cy dla letrozolu i 28 m-cy dla placebo), następujące zdarzenia niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, stwierdzano częściej w grupie przyjmującej letrozol niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu do…

Tygacil skutki uboczne

…t często) odczyn, stan zapalny, ból, obrzęk, zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia. Badania diagnostyczne: (często) zwiększenie aktywności amylazy w osoczu, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego. Działanie charakterystyczne dla antybiotyków. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o przebiegu od lekkiego do zagrażającego życiu. Nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym grzybów. Działanie charakterystyczne dla tetracyklin. Antybiotyki z…

Vaciclor skutki uboczne

Najczęstsze działania niepożądane, zgłaszane w przynajmniej jednym ze wskazań u pacjentów stosujących walacyklowir w badaniach klinicznych, to ból głowy i nudności. Badania kliniczne wykorzystano do przyporządkowania kategorii częstości poszczególnym działaniom niepożądanym, jeśli w badaniu wykazano ich związek przyczynowo-skutkowy z zastosowaniem walacyklowiru. Dla działań niepożądanych uzyskanych na podstawie doświadczeń po wprowadzeniu leku n…

Forxiga skutki uboczne

…1,35%), a w badaniach na zwierzętach nie obserwowano objawów działania rakotwórczego lub mutagennego. Rozważając przypadki nowotworów występujących w różnych narządach, ryzyko względne związane z dapagliflozyną przekroczyło 1 dla niektórych nowotworów (guzy pęcherza moczowego, prostaty, piersi) i było poniżej 1 dla innych (np. nowotwory krwi i układu chłonnego, jajnika, nerki), co nie wpłynęło na ogólny wzrost ryzyka wystąpienia nowotworu związan…

Letrozole Apotex skutki uboczne

…h letrozol niż u pacjentek otrzymujących placebo (odpowiednio 7,5% vs. 6,3% i 6,7% vs. 5,9%). W zaktualizowanej analizie wyników przedłużonego leczenia uzupełniającego, przeprowadzonej po medianie obserwacji trwającej 47 m-cy dla grupy otrzymującej letrozol i 28 m-cy dla grupy otrzymującej placebo, niezależnie od związku przyczynowego, następujące zdarzenia niepożądane były zgłoszone znacznie częściej w grupie przyjmującej letrozol niż placebo &#…

Tacefur skutki uboczne

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: nadmierny wzrost Candida spp., eozynofilia. ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Kategorie częstości przypisane do poniższych działań niepożądanych są przybliżone, ponieważ dla większości tych działań nie były dostępne odpowiednie dane (np. z badań kontrolowanycli placebo) do wyliczenia częstości występowania. Ponadto częstość…

Rekostin 70 mg skutki uboczne

W rocznym badaniu, przeprowadzonym u kobiet po menopauzie z osteoporozą, ogólny profil bezpieczeństwa dla alendronianu w postaci tabl. do stosowania raz w tygodniu (n = 519) oraz alendronianu w dawce 10 mg/dobę (n = 370) był podobny. W dwóch trzyletnich badaniach o niemal identycznym schemacie, przeprowadzonych z udziałem kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo: n=397), ogólny profil bezpieczeństwa dla aledronianu w dawce 10 mg b…

Telux skutki uboczne

…najczęściej ustępują po tymczasowym odstawieniu produktu oraz podaniu diuretyków i innych środków pomocniczych. Jednak niektóre z wyżej wymienionych działań niepożądanych mogą być poważne, lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia – opisano kilka przypadków zgonów pacjentów w przełomie blastycznym, spowodowanych wysiękiem opłucnowym, zastoinową niewydolnością serca i niewydolnością nerek. W badaniach klinicznych u pacjentów pediatryczn…

Budenofalk skutki uboczne

Występowanie działań niepożądanych zależy od stosowanych dawek, czasu trwania leczenia, równoczesnego lub wcześniejszego leczenia glikokortykosteroidami oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Badania kliniczne wykazują, że podczas stosowania preparatu, objawy niepożądane typowe dla glikokortykosteroidów występują dwukrotnie rzadziej niż podczas doustnego przyjmowania równoważnej dawki prednizolonu. Nie można jednak zupełnie wykluczyć możliwośc…

Nibix skutki uboczne

…ajczęściej ustępują po tymczasowym odstawieniu imatynibu oraz podaniu diuretyków i innych środków pomocniczych. Jednak niektóre z wyżej wymienionych działań niepożądanych mogą być poważne, lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia – opisano kilka przypadków zgonów pacjentów w przełomie blastycznym, spowodowanych wysiękiem opłucnowym, zastoinową niewydolnością serca i niewydolnością nerek. W badaniach klinicznych u dzieci nie stwierdzon…