SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Fenistil skutki uboczne

Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) reakcje alergiczne, reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym obrzęk twarzy, obrzęk gardła, wysypka, skurcze mięśni i duszność. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) pobudzenie. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) znużenie (często) senność (występuje szczególnie na początku leczenia), nerwowość (rzadko) bóle głowy, zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) dolegliwości żołądkowo-jelitow…

Niquitin skutki uboczne

Nikotynowa terapia zastępcza może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu.Objawy te mogą być związane z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki. Przy zalecanym dawkowaniu tabletek nie stwierdzono występowania ciężkich działań niepożądanych. Nadmierne spożycie tabletek przez osoby nieprzyzwyczajone do wdychania dymu tytoniowego może prawdopodob…

Pronoran skutki uboczne

Układ pokarmowy: (często) niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), które mogą ustąpić zwłaszcza po indywidualnym dostosowaniu dawki (objawy żołądkowo-jelitowe mogą być znacznie zmniejszone przez stopniowe zwiększanie dawki (zwiększanie dawki o 50 mg co 2 tyg.). Układ nerwowy: (często) obserwowano zawroty głowy oraz zaburzenia psychiczne, takie jak splątanie, omamy, pobudzenie, które ustępują po przerwaniu leczenia….

Accupro skutki uboczne

Działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. W badaniach klinicznych najczęściej opisywano bóle i zawroty głowy, suchy kaszel, uczucie nadmiernego zmęczenia, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, wymioty, bóle mięśni i stawów. Rzadziej notowano depresję, senność, zaburzenia widzenia hipotonię ortostatyczną, omdlenia, bóle dławicowe, kołatania serca suchość błon śluzowych jamy ustnej i gardła, wzdęcia, biegunkę, zapalenie trzustki ł…

zyllt skutki uboczne

Do najczęstszych działań niepożądanych klopidogrelu należą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności lub bóle brzucha. Rzadziej może się pojawiać świąd i wysypki skórne lub krwawienia skórne (plamica, sińce). Do poważniejszych działań niepożądanych klopidogrelu zalicza się również zaburzenia krzepnięcia krwi i krwotoki, które są jednak rzadsze niż w przypadku kwasu acetylosalicylowego. Najpoważniejszym działaniem niepożądanym k…

Sylimarol skutki uboczne

Podczas stosowania może wystąpić słabe działanie przeczyszczające. Możliwe jest też wystąpienie reakcji alergicznych na składniki zawiesiny. Podobne interakcje lekówSylimarol w ciąży Sylimarol przedawkowanie Sylimarol przeciwskazania Sylimarol dawkowanie Sylimarol a karmienie piersią…

Cozaar skutki uboczne

Są zwykle łagodne i przemijające i nie powodują konieczności przerwania stosowania leku. Obserwowano bóle i zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, kaszel, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, tachykardie, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, nudności), bóle mięśniowe, zapalenie gardła, zakażenia górnych dróg oddechowych. Sporadycznie występował obrzęk naczynioruchowy. W badaniach laboratoryjnych notowano przejściową hiperkal…

Tamoxifen skutki uboczne

Brak apetytu, nudności, zaczerwienienie i uderzenia krwi do twarzy (w początkowym okresie leczenia), łagodne i przemijające zmniejszenie liczby płytek krwi i leukocytów, przejściowe zaburzenia ze strony wzroku w wyniku retinopatii i obrzęku skraju tarczy nerwu wzrokowego, rzadko wysypka lub rumień, senność, umiarkowana depresja. Podobne interakcje lekówTamoxifen w ciąży Tamoxifen przedawkowanie Tamoxifen przeciwskazania Tamoxifen dawkowanie Tamo…

Afobam skutki uboczne

Występują w początkowym okresie leczenia i zazwyczaj ustępują w jego trakcie lub po zmniejszeniu dawki. Najczęściej są to objawy ze strony O.U.N. (senność, uczucie zmęczenia, zawroty i ból głowy, oszołomienie, obniżenie nastroju, zaburzenia koordynacji ruchowej, ruchy mimowolne, zaburzenia pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych, lęk, zaburzenia mowy), układu pokarmowego (suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności i wymioty, zaparcia lub biegu…

stilnox skutki uboczne

Najczęściej występują: senność, biegunka, nudności, ból i zawroty głowy. Rzadko obserwowano: zaburzenia pamięci (niepamięć następcza), koszmary nocne, niepokój nocny, zespół depresyjny, zaburzenia świadomości, zaburzenia percepcji, podwójne widzenie, drżenie, niepewny chód oraz upadki. W badaniach klinicznych z zastosowaniem zolpidemu nie obserwowano zespołu odstawienia, nawrotu bezsenności czy rozwoju uzależnienia po zaprzestaniu stosowania lek…