SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Pegasys skutki uboczne

Objawy niepożądane zgłaszane podczas monoterapii lekiem osób zakażonych wirusem HBV lub HCV lub w terapii skojarzonej z rybawiryną pacjentów zakażonych wirusem HCV w badanich klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej, opryszczka, zakażenia o etiologii grzybiczej, wirusowej i bakteryjnej (niezbyt często…

Lorafen skutki uboczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zaburzenia w składzie morfologicznym krwi. Zaburzenia układu nerwowego: senność, spowolnienie reakcji, ból i zawroty głowy, stany splątania i dezorientacji, ataksja. Działania te występują najczęściej na początku leczenia, u pacjentów w podeszłym wieku i z reguły ustępują w czasie trwania dalszej kuracji. W przypadku nasilenia tych reakcji, odpowiednie zmniejszenie dawki, zwykle zmniejsza nasilenie i częstość…

Pyralgina skutki uboczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) leukopenia (bardzo rzadko) agranulocytoza, małopłytkowość. Te reakcje są przypuszczalnie uwarunkowane immunologicznie. Mogą wystąpić także u osób, u których metamizol był wcześniej stosowany bez powikłań. Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku podawania metamizolu przez okres dłuższy niż tydzień. Do typowych objawów agranulocytozy należą wy…

Nervomix skutki uboczne

W zalecanych dawkach występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji. Podobne interakcje lekówNervomix w ciąży Nervomix przeciwskazania Nervomix dawkowanie Nervomix a karmienie piersią…

Smecta skutki uboczne

Bardzo rzadko obserwowano przypadki wystąpienia lub nasilenia zaparcia – leczenie można było kontynuować po zmniejszeniu dawki. Podobne interakcje lekówSmecta w ciąży Smecta przedawkowanie Smecta przeciwskazania Smecta dawkowanie Smecta a karmienie piersią…

Aflavic skutki uboczne

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie produktu. Podobne interakcje lekówAflavic w ciąży Aflavic przedawkowanie Aflavic przeciwskazania Aflavi…

Allertec skutki uboczne

Sporadycznie ból i zawroty głowy, senność, uspokojenie, uczucie zmęczenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kaszel, reakcje nadwrażliwości. Podobne interakcje lekówAllertec w ciąży Allertec przedawkowanie Allertec przeciwskazania Allertec dawkowanie Allertec a karmienie piersią…

Acatar skutki uboczne

Długotrwałe stosowanie leku może niekiedy powodować pieczenie i suchość w jamie nosowej, wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Rzadziej obserwowano: bóle i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca. Objawy te, jeśli wystąpią, ustępują samoczynnie w ciągu 12 h od podania preparatu. Podobne interakcje lekówAcatar w ciąży Acatar przedawkowanie Acatar przeciwskazania Acatar dawkowanie Acatar a karmienie piersią…

Tymianek I Podbiał skutki uboczne

Nie stwierdzano działań niepożądanych w zalecanych dawkach dobowych tj. poniżej 1 µg alkaloidów pirolizydynowych (co odpowiada 6 pastylkom). W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Podobne interakcje lekówTymianek I Podbiał w ciąży Tymianek I Podbiał przedawkowanie Tymianek I Podbiał przeciwskazania Tymianek I Podbiał dawkowanie Tymianek I Podbiał a karmienie piersią…

Cholinex skutki uboczne

Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry i wysypki, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu). Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) u dzieci…