METOTREKSAT

wyniki wyszukiwania

Etopiryna przeciwskazania

…ałań niepożądanych. Produkt należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. Zachować ostrożność podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg/tydzień jest przeciwwskaz…

ibuprofen a alkohol

Nasilenie działania heparyny, litu, cyklosporyny, metotreksatu, digoksyny. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza dostępność ibuprofenu, probenecid nasila działanie ibuprofenu. Z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, alkoholem i kortykosteroidami nasilenie ryzyka działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Może zmniejszać działanie leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych.Szczególnie ostrożnie stosować u osób z niewydolnością n…

aulin a alkohol

…lid hamuje izoenzym CYP2C9 i może powodować zwiększenie stężenia we krwi leków będących substratami dla tego enzymu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania nimesulidu w czasie krótszym niż 24 h przed lub po podaniu metotreksatu ze względu na ryzyko nasilenie toksyczności metotreksatu. Nimesulid może nasilać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny. Alkohol nasila hepatotoksyczne działanie nimesulidu. Nimesulid może być wypierany z połącze…

Alka-Prim przeciwskazania

…ylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym, z uwagi na zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawienia. Zaleca się odstawienie salicylanów 24-48 h przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych. Ostrożnie stosować w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, dny, skazy moczanowej, nadciśnienia, niew…

ketonal a alkohol

Ketoprofen potęguje działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i heparyny, podwyższa stężenia litu we krwi, zwiększa toksyczność metotreksatu, zwiększa ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego poprzez działanie addycyjne z innymi NLPZ, wzmaga działanie alkoholu, nasila nefrotoksyczność leków moczopędnych. Podobne interakcje lekówKetonal w ciąży ketonal w ciąży ketonal skutki uboczne Ketonal przedawkowanie ketonal przeciwskazania ket…

febrofen a alkohol

…i skrócenie okresu półtrwania. Równoczesne podanie ketoprofenu i leków moczopędnych może spowodować zmniejszenie ich działania diuretycznego, saluretycznego i obniżającego ciśnienie krwi. Ketoprofen nasila toksyczne działanie metotreksatu. U pacjentów, u których zastosowano terapię łączoną, należy monitorować poziom ketoprofenu. Ketoprofen może wzmagać działanie alkoholu i hormonów kory nadnerczy. Aby uniknąć ryzyka nasilonych reakcji niepożądany…

ibuprofen przeciwskazania

…ą, niewydolnością serca, nadciśnieniem, reakcjami alergicznymi w wywiadzie oraz u osób z hemofilią lub innymi chorobami zmieniającymi czynność płytek krwi. Należy stosować ostrożnie z lekami przeciwzakrzepowymi, cyklosporyną, metotreksatem, digoksyną, litem, probenecidem, kwasem walproinowym. Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Ibuprofen może powodować spadek stężenia glukozy we krwi….