FLUOKSETYN%25C4%2585

wyniki wyszukiwania

selerin a alkohol

…drgawki. Notowano pojedyncze przypadki zgonów. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne można zastosować po upływie co najmniej 14 dni po odstawieniu selegiliny. U niektórych pacjentów przyjmujących równocześnie selegilinę i fluoksetynę mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, jak obfite pocenie się, uderzenia krwi do głowy, ataksja, drżenie, hipertermia, nadciśnienie lub niedociśnienie, drgawki, kołatanie serca, zawroty głowy, zaburzenia ps…

selerin przeciwskazania

…drgawki. Notowano pojedyncze przypadki zgonów. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne można zastosować po upływie co najmniej 14 dni po odstawieniu selegiliny. U niektórych pacjentów przyjmujących równocześnie selegilinę i fluoksetynę mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, jak obfite pocenie się, uderzenia krwi do głowy, ataksja, drżenie, hipertermia, nadciśnienie lub niedociśnienie, drgawki, kołatanie serca, zawroty głowy, zaburzenia ps…

pramolan a alkohol

…miny, znajdujących się również w środkach miejscowo-znieczulających i lekach zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa. Obserwowano wzrost stężenia leków przeciwdepresyjnych w surowicy podczas równoczesnego podawania z fluoksetyną. Leczenie opipramolem można rozpocząć dopiero po upływie 2-3 tyg. po odstawieniu fluoksetyny, ze względu na długi okres półtrwania fluoksetyny i jej aktywnego metabolitu – norfluoksetyny. Podobne interakcje…

seronil skutki uboczne

…ub śluzówki) były opisywane rzadko. Hiponatremia: zmniejszenie stężenia sodu we krwi (w tym stężenie sodu w surowicy poniżej 110 mmol/l) było zjawiskiem rzadko opisywanym i wydaje się być przemijające po zaprzestaniu leczenia fluoksetyną. Pewne przypadki wynikały prawdopodobnie z zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Większość doniesień była związana z pacjentami w podeszłym wieku oraz pacjentami stosującymi diuretyki lub…

seronil a karmienie piersią

Fluoksetyna może być stosowana podczas ciąży, lecz z należytymi środkami ostrożności, szczególnie podczas ciąży zaawansowanej lub tuż przed akcją porodową, ponieważ donoszono o następujących oddziaływaniach na noworodki: drażliwość, drżenie, hipotonia, ciągły płacz, trudności z ssaniem i snem. Objawy te mogą wskazywać albo na wpływ serotoninergiczny, albo na zespół odstawienny. Fluoksetyna i jej metabolit norfluoksetyna są wydzielane z ludzkim m…

seronil w ciąży

Fluoksetyna może być stosowana podczas ciąży, lecz z należytymi środkami ostrożności, szczególnie podczas ciąży zaawansowanej lub tuż przed akcją porodową, ponieważ donoszono o następujących oddziaływaniach na noworodki: drażliwość, drżenie, hipotonia, ciągły płacz, trudności z ssaniem i snem. Objawy te mogą wskazywać albo na wpływ serotoninergiczny, albo na zespół odstawienny. Fluoksetyna i jej metabolit norfluoksetyna są wydzielane z ludzkim m…

fluoxetin a karmienie piersią

Lek może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza potencjalne korzyści z zastosowania u matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu. Należy wziąć pod uwagę długi okres półtrwania fluoksetyny w przypadku zastosowania leku u kobiet planujących ciążę. Fluoksetyna i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego, dlatego leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią. Obserwowano objawy niepożądane (płaczliwość, zaburzenia snu, wymi…

fluoxetin w ciąży

Lek może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza potencjalne korzyści z zastosowania u matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu. Należy wziąć pod uwagę długi okres półtrwania fluoksetyny w przypadku zastosowania leku u kobiet planujących ciążę. Fluoksetyna i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego, dlatego leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią. Obserwowano objawy niepożądane (płaczliwość, zaburzenia snu, wymi…

seronil przedawkowanie

Objawy: nudności, wymioty, napady drgawek, zaburzenia sercowo-naczyniowe od bezobjawowej arytmii do zatrzymania pracy serca, zaburzenia czynności płuc oraz zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego – od stanu podniecenia do śpiączki. Śmiertelność spowodowana przedawkowaniem samej fluoksetyny była szczególnie rzadka. Zalecane jest monitorowanie pracy serca i oznak życiowych oraz ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące. Brak specyfi…

deprexetin przeciwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek fluoksetyny, padaczka, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, zatrucie etanolem, zatrucie lekami psychotropowymi, okres ciąży i karmienia piersią. Nie należy stosować fluoksetyny łącznie z innymi lekami przeciwdepresyjnymi. Leku nie należy stosować u dzieci. Podobne interakcje lekówdeprexetin skutki uboczne deprexetin dawkowanie…