DESMOXAN

wyniki wyszukiwania

Desmoxan dawkowanie

…kaps. co 2,5 h (maks. 5 kaps./dobę) 13-16 dzień – 1 kaps. co 3 h (maks. 4 kaps./dobę) 17-20 dzień – 1 kaps. co 5 h (maks. 3 kaps./dobę) 21-25 dzień – 1-2 kaps./dobę. Podobne interakcje lekówDesmoxan w ciąży Desmoxan skutki uboczne Desmoxan przedawkowanie Desmoxan przeciwskazania Desmoxan a karmienie piersią…

Desmoxan przeciwskazania

Lek można stosować tylko w przypadku pacjentów o poważnym zamiarze zaprzestania palenia tytoniu. Pacjent powinien być poinformowany, że przyjmowanie leku i jednoczesna kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, ze schorzeniami naczyń mózgowych, zaburzeniem drożności tętnic, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, choro…

Desmoxan a karmienie piersią

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią….

Desmoxan w ciąży

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią….

Desmoxan przedawkowanie

Po przedawkowaniu cytyzyny obserwuje się objawy podobne jak po przedawkowaniu nikotyny. Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia oddychania, zwężone źrenice. W dalszym etapie może nastąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca i duszność, prowadząca w konsekwencji do niewydolności oddechowej i śpiączki. We wszystkich przypadkach przeda…

Desmoxan skutki uboczne

Produkt leczniczy może powodować działania niepożądane, które występują najczęściej na początku leczenia. Badania kliniczne i dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu wskazują na dobrą tolerancję cytyzyny. Odsetek pacjentów, którzy przerywali leczenie cytyzyną z powodu działań niepożądanych, wynosił 6-15,5% i w badaniach kontrolowanych był porównywalny do odsetka pacjentów przerywających leczenie w grupie otrzymującej placebo. Zwykle obserwowano…