%C5%9BWI%C4%85D+I+WYSYPKA

wyniki wyszukiwania

tussidex a alkohol

Jeżeli, mimo stosowania leku, kaszel utrzymuje się ponad 7 dni, albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy, wysypką, należy wdrożyć stosowne leczenie. Leku nie należy stosować w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Nie należy przyjmować dekstrometorfanu przed upływem 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami MAO. Podczas leczenia dekstrometorfanem nie należy spożywać alkoholu oraz przyjmować preparatów zawierających alkohol. W przypadku nie…

zyban a alkohol

…tąpił napad drgawek, leczenie należy przerwać. W takim przypadku nie należy również powracać do leczenia bupropionem. Leczenie należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpiły objawy nadwrażliwości lub reakcja anafilaktyczna (np. wysypka, swędzenie, pokrzywka, ból w klatce piersiowej, obrzęk lub duszność) podczas przyjmowania leku. Bupropion jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie do aktywnych metabolitów, które następnie podlegają dalszemu…

wellbutrin a alkohol

Nadwrażliwość na bupropion lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących inne preparaty zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych jest zależne od dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z napadami drgawkowymi, także w wywiadzie. Nie stosować u pacjentów z nowotworami OUN. Nie stosować u pacjentów, którzy podczas leczenia nagle przerywają odstawienie alkoholu lub i

arketis skutki uboczne

ią wątroby) otrzymywano bardzo rzadko. W przypadku długotrwałego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy rozważyć odstawienie paroksetyny. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) pocenie się. (niezbyt często) wysypka, świąd. (bardzo rzadko) nadwrażliwość na światło. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zatrzymanie moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (bardzo często) zaburzenia czynności płciowych. (rzadko…

asamax skutki uboczne

Mogą wystąpić: nudności, biegunka, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy oraz zmiany nastroju. Obserwowano reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka alergiczna, gorączka, skurcz oskrzeli i, bardzo rzadko, zapalenie osierdzia, bóle stawów, zapalenie opłucnej i osierdzia, toczeń oraz zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zahamowanie czynności szpiku, eozynofilowe zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek….

bioprazol skutki uboczne

o-mięśniowy: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie siły mięśniowej – ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drażliwość, niepokój, pobudzenie lub apatia, parestezje, senność, bezsenność, zaburzenia równowagi. skóra: wysypka, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella. układ moczowy: zapalenie dróg moczowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, białkomocz. wątroba: zwiększenie aktywności enz…

bioparox skutki uboczne

Zazwyczaj przemijające, występujące bardzo rzadko i niewymagające odstawienia leku: reakcja miejscowa w postaci wysychania śluzówki, napady kichania. U osób szczególnie wrażliwych stwierdzono rzadkie miejscowe reakcje skórne lub błony śluzowej, takiej jak obrzęk lub wysypka. bardzo rzadko opisywano również skurcz oskrzeli oraz reakcje uogólnione, zwłaszcza u chorych z alergią w wywiadzie. Podobne interakcje lekówbioparox w ciąży bioparox przedaw…

biosotal skutki uboczne

ej, obrzęki, duszność, hipotensja, bóle i zawroty i głowy, osłabienie siły mięśniowej, rzadziej omdlenia, zaburzenia snu, niepokój, depresja, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, niestrawność, wzdęcia, biegunka), wysypka, skurcze mięśniowe, zaburzenia widzenia, smaku, słuchu, gorączka, rzadko impotencja. Podobne interakcje lekówbiosotal w ciąży biosotal przedawkowanie biosotal przeciwskazania biosotal dawkowanie biosotal a karmienie…

bioxetin przeciwskazania

W czasie leczenia mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy). Jeżeli wystąpią powyższe objawy, lek należy odstawić. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami. Ostrożnie należy stosować u pacjentów z cukrzycą. może okazać się konieczne dostosowanie dawek insuliny lub doustnych środków hipoglikemizujących. U pacjen…

biseptol przeciwskazania

lności nerek lub wątroby, reakcji skórnych, zahamowania czynności szpiku oraz małopłytkowości. U chorych na AIDS leczonych kotrimoksazolem z powodu zakażenia Pneumocystis carinii częściej występują działania niepożądane, jak: wysypka, gorączka, leukopenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, hipokaliemia i hiponatremia. Jeśli produkt jest stosowany dłużej niż 14 dni w dużych dawkach, konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi. W…