%C5%9BWI%C4%85D+I+WYSYPKA

wyniki wyszukiwania

Olimestra skutki uboczne

a układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) bóle brzucha, nudności, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) świąd, wykwity, wysypka; reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy i pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) kurcze mięśni, bóle mięśni. Zaburz…

enarenal skutki uboczne

by i dróg żółciowych: (rzadko) niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), zapalenie wątroby z martwicą, zastój żółci (włącznie z żółtaczką). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka, reakcje z nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy: obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i/lub krtani. (niezbyt często) nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów. (rzadko) rumień wielopostaciowy…

Letromedac skutki uboczne

ustnej, suchość w jamie ustnej. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) zwiększona potliwość; (często) łysienie, wysypka, w tym wysypka rumieniowa, plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe i pęcherzykowa; (niezbyt często) świąd, suchość skóry, pokrzywka; (częstość nieznana) obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna. Za…

Timo-COMOD skutki uboczne

dechowe. Zaburzenia ogólne: podanie do oka: ból głowy; astenia, zmęczenie, ból w klatce piersiowej; podanie ogólne: ból kończyn, zmniejszona tolerancja wysiłku. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podanie do oczu: łysienie, wysypka łuszczycopodobna, zaostrzenie łuszczycy; podanie ogólne: świąd, potliwość, złuszczające zapalenie skóry. Zaburzenia układu immunologicznego: podanie do oczu: przedmiotowe i podmiotowe objawy nadwrażliwości, takie jak…

Arteoptic skutki uboczne

oną wcześniej kurczliwością oskrzeli), duszność, kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, wysypka łuszczycowa lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: mialgia. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido. Zaburzenia ogólne i

Tienam skutki uboczne

W badaniach klinicznych, prowadzonych z udziałem 1723 pacjentów leczonych imipenemem z cylastatyną, podawanymi dożylnie, do najczęściej zgłaszanych ogólnoustrojowych działań niepożądanych, uznanych za co najmniej przypuszczalnie związane z leczeniem, należały: nudności (2,0%), biegunka (1,8%), wymioty (1,5%), wysypka (0,9%), gorączka (0,5%), hipotensja (0,4%), drgawki (0,4%), zawroty głowy (0,3%), świąd (0,3%), pokrzywka (0,2%), senność (0,2%)….

Ascodan skutki uboczne

drogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs. Zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, senność, zaburzenia nastroju, omamy, drg…

Thyrogen skutki uboczne

nia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności; (często) wymioty, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) pokrzywka, wysypka; (nieznana) świąd, nadmierne pocenie się. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) bóle stawów, bóle mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie, osłabienie; (niezbyt…

DuoPlavin skutki uboczne

iowych: (baardzo rzadko/nieznana) ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) powstawanie podbiegnięć krwawych; (niezbyt często) wysypka, świąd, krwawienie do skóry (plamica); (bardzo rzadko/nieznana) pęcherzowe zapalenie skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy), obrzęk naczynioruchowy, w…

Olpinat skutki uboczne

rydów, cukromocz, zwiększenie apetytu, zawroty głowy, akatyzja, parkinsonizm, dyskineza, niedociśnienie ortostatyczne, działanie antycholinergiczne, przejściowe, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, wysypka, astenia, zmęczenie i obrzęk. Poniżej przedstawiono objawy niepożądane i wyniki badań diagnostycznych ze zgłoszeń spontanicznych oraz obserwowane podczas badań klinicznych. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (często…