%C5%9BWI%C4%85D+I+WYSYPKA

wyniki wyszukiwania

biosotal skutki uboczne

ej, obrzęki, duszność, hipotensja, bóle i zawroty i głowy, osłabienie siły mięśniowej, rzadziej omdlenia, zaburzenia snu, niepokój, depresja, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, niestrawność, wzdęcia, biegunka), wysypka, skurcze mięśniowe, zaburzenia widzenia, smaku, słuchu, gorączka, rzadko impotencja. Podobne interakcje lekówbiosotal w ciąży biosotal przedawkowanie biosotal przeciwskazania biosotal dawkowanie biosotal a karmienie…

biseptol skutki uboczne

dki zapalenia miąższu wątroby i pojedyncze przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Opisywano przypadki zapalenia trzustki, w większości u pacjentów z ciężkimi chorobami, w tym AIDS. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło. Bardzo rzadko rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: opisywano przypadki uszkod…

bioxetin przeciwskazania

W czasie leczenia mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy). Jeżeli wystąpią powyższe objawy, lek należy odstawić. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami. Ostrożnie należy stosować u pacjentów z cukrzycą. może okazać się konieczne dostosowanie dawek insuliny lub doustnych środków hipoglikemizujących. U pacjen…

azitrox skutki uboczne

W większości przypadków opisywane działania niepożądane są najczęściej lekkie do umiarkowanych i przemijające po przerwaniu stosowania leku. Najczęstsze działania niepożądane dotyczyły przewodu pokarmowego i były to nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wzdęcia. Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: wysypka lub nadwrażliwość na światło. Rzadko występowały ciężkie działania niepożądane, takie jak: obrzęk naczyniowy i przemijająca żółta…

azitrolek skutki uboczne

testach czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, rzadkie przypadki martwicy wątroby i niewydolność wątroby, które rzadko prowadziły do zgonu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka, świąd, (rzadko) obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, uczulenie na światło, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i koś…

atrovent skutki uboczne

motoryki przewodu pokarmowego, zaleganie moczu (ryzyko może być zwiększone u pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu moczu), skurcz oskrzeli wywołany inhalacją. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje typu alergicznego: wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka (włączając obrzęk Quinckiego), kurcz krtani, reakcje anafilaktyczne. W przypadku rozpylenia preparatu do oczu mogą wystąpić: rozszerzenie źrenic, wzrost…

asamax skutki uboczne

Mogą wystąpić: nudności, biegunka, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy oraz zmiany nastroju. Obserwowano reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka alergiczna, gorączka, skurcz oskrzeli i, bardzo rzadko, zapalenie osierdzia, bóle stawów, zapalenie opłucnej i osierdzia, toczeń oraz zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zahamowanie czynności szpiku, eozynofilowe zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek….

aulin skutki uboczne

Ryzyko działań niepożądanych można zmniejszyć stosując nimesulid prze możliwie najkrótszy czas. Często: biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Niezbyt często: zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, duszność, zaparcia, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, świąd, wysypka skórna, zwiększona potliwość, obrzęki. Rzadko: niedokrwistość, eozynofilia, nadwrażliwość, hiperkaliemia, lęk, niepokój, koszmary senne, zam…

aurorix skutki uboczne

estezje, drażliwość. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, takie jak: wysypka, świąd, pokrzywka. Zaburzenia naczyniowe: obrzęk, zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy). Zakażenia: obserwowano rzadkie przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, które nie powodowały następstw klinicznych. W…

aurorix przeciwskazania

e farmakogenetycznie nieprawidłowości metabolizmu mefenytoiny mogą mieć wpływ na metabolizm moklobemidu. Znaczenie kliniczne tego faktu nie jest znane. U osób podatnych może wystąpić zjawisko nadwrażliwości. objawami mogą być wysypka i obrzęk. Nie należy jednocześnie stosować moklobemidu i dekstrometorfanu (który może być składnikiem leków przyjmowanych z powodu przeziębienia i kaszlu). Hiponatremia (zazwyczaj u osób w podeszłym wieku prawdopodob…