pramolan a alkohol

Informacje o Pramolan a alkohol

Pramolan a alkohol:

Lek stosowany w połączeniu z nieselektywnymi inhibitorami MAO może wywołać śpiączkę, nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi, gorączkę, drgawki, a nawet zgon. Z alkoholem nasila działanie hamujące czynność OUN. Neuroleptyki zwiększają stężenie opipramolu w osoczu. Opipramol nasila działanie leków wywierających działanie przeciwcholinergiczne, takich jak np. fenotiazyny, atropina, leki stosowane w chorobie Parkinsona oraz leki przeciwhistaminowe. W czasie znieczulenia ogólnego u chorego leczonego opipramolem mogą wystąpić zaburzenia przewodnictwa w sercu. W nagłych przypadkach zabieg chirurgiczny może być realizowany bez uprzedniej przerwy w leczeniu opipramolem, przy jednoczesnej kontroli elektrokardiogramu. Leki aktywujące enzymy wątrobowe monooksygenazy (np. barbiturany, karbamazepina, fenytoina, nikotyna, doustne leki antykoncepcyjne) mogą przyspieszać metabolizm opipramolu i zmniejszać jego skuteczność. Należy zmniejszyć dawki barbituranów, karbamazepiny, fenytoiny podczas jednoczesnego stosowania. Opipramol nasila działanie adrenaliny, efedryny, izoprenaliny, noradrenaliny, fenylefryny i fenylpropanolaminy, znajdujących się również w środkach miejscowo-znieczulających i lekach zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa. Obserwowano wzrost stężenia leków przeciwdepresyjnych w surowicy podczas równoczesnego podawania z fluoksetyną. Leczenie opipramolem można rozpocząć dopiero po upływie 2-3 tyg. po odstawieniu fluoksetyny, ze względu na długi okres półtrwania fluoksetyny i jej aktywnego metabolitu – norfluoksetyny.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Pramolan a alkohol, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Pramolan


Sprawdź komentarze opinie o Pramolan:


Ocena średnia Pramolan:

Pramolan otrzymał ocenę średnią: 3,6
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 70 opinii

Gdzie kupić Pramolan?

Szukasz gdzie można kupić Pramolan?

Oto lista aptek i sklepów z Pramolan:

Forum Pramolan

“pramolan a alkohol” - komentarz

  1. pramolan a alkohol #

    W ulotce jest napisane jedynie, że w połączeniu z alkoholem może powodować senność. Piłem alkohol przy Pramolanie i nie zauważyłem jakichś odstępstw od normy.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o pramolan a alkohol